Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
Baku

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Acord Romania - Turcia

 


Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind
calatoriile reciproce ale cetatenilor lor


HOTARARE nr.335 din 18 martie 2004

 


Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, denumite in continuare Parti Contractante,

Animate de dorinta de a dezvolta in continuare relatiile dintre cele doua state si de a promova cu buna credinta afacerile conduse de catre cetatenii lor pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante,

In vederea facilitarii si reglementarii calatoriilor reciproce ale cetatenilor celor doua state,

Au convenit urmatoarele:

Articolul 1

(1) Cetatenii statelor Partilor Contractante detinatori de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante fara viza, pentru o perioada de sedere de pana la 90 (nouazeci) zile.

(2) Lista documentelor de calatorie folosite de catre cetatenii statelor Partilor Contractante este prezentata in Anexa 1 din prezentul Acord.

Articolul 2

(1). Membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statelor Partilor Contractante pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante, detinatori de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, precum si membrii familiilor lor sunt scutiti de vize pe toata durata misiunii titularilor.

(2). Membrii delegatiilor oficiale ale oricareia dintre Partile Contractante si persoanele care insotesc delegatiile vor intra fara viza pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante. Lista privind componenta delegatiei si persoanele ce o insotesc va fi comunicata in avans celeilalte Parti Contractante.

(3) Prevederile alineatului (1) din prezentul articol se aplica de asemenea cetatenilor statelor Partilor Contractante care sunt angajati, acreditati pe langa reprezentantele organizatiilor internationale care au sediul pe teritoriile statelor Partilor Contractante, indiferent de tipul pasaportului, dupa notificarea prealabila a reprezentantei in cauza.

Articolul 3

(1) Cetatenii statelor Partilor Contractante, membri ai echipajelor navelor si aeronavelor si ai echipelor de cai ferate, apartinand companiilor celor doua tari, care efectueaza curse regulate, sunt scutiti de vize pe baza de liste nominale.

(2) Scutirile de viza se aplica si cetatenilor statelor Partilor Contractante, angajati ai companiilor din statul unei Parti Contractante, care desfasoara in mod regulat activitati de transport pe calea aerului, apei sau pe caile ferate, cu conditia ca aceste persoane sa fie notificate de companiile respective ca sunt reprezentantii acestora sau ca lucreaza in cadrul unui birou al companiei respective care functioneaza pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante.

(3) In cazul unui schimb obligatoriu de personal (imbolnavire, ranire, moarte, defectiune tehnica, conditii meteorologice proaste), membrii echipajului si inlocuitorii acestora vor fi scutiti de viza.

Articolul 4

(1) Cetatenii statelor Partilor Contractante, detinatori de pasapoarte simple valabile, eliberate de autoritatile competente nationale pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante numai pe baza de vize.

(2) Vizele se elibereaza numai de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale celor doua state, cu plata taxelor consulare, in conformitate cu legislatia din statul fiecarei Parti Contractante.

(3) Cetatenii satelor Partilor Contractante detinatori ai unui permis de sedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elvetia, Canada, SUA sau Japonia pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante, fara viza, pentru o perioada de pana la 30 (treizeci) de zile.

(4) Cererile de viza inaintate de catre cetatenii statelor Partilor Contractante in scopuri turistice, care nu cad sub incidenta prevederilor alineatului (3) al prezentului articol, vor fi procesate in termen de pana la 15 (cincisprezece) zile lucratoare.

Articolul 5

(1) Cetatenii statelor Partilor Contractante, conducatori de mijloace de transport auto marfa sau persoane vor obtine viza cu multiple intrari valabile pentru un an, cu drept de sedere pana la 5 (cinci) zile de la data intrarii, pe baza de liste schimbate pe cale diplomatica. Durata totala a sederilor nu va putea depasi 90 (nouazeci) de zile intr-un interval de 6 (sase) luni. Solicitarile de viza vor fi procesate in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare.

(2) Cetatenii turci, detinatori ai unei vize Schengen valabile, vor tranzita teritoriul Romaniei fara viza, in maximum 5 (cinci) zile dar fara a depasi termenul de valabilitate al vizei Schengen.

(3) Cetateni romani posesori de vize ale statului de destinatie vor tranzita teritoriul

Republicii Turcia in maximum 5 (cinci) zile, fara viza.

Articolul 6

(1) Cetatenii statelor Partilor Contractante, oameni de afaceri sau reprezentanti ai companiilor comerciale, vor obtine vize de scurta sedere cu multiple intrari, valabile pe o perioada de un an, cu drept de sedere pentru maximum 90 (nouazeci) de zile intr-o perioada de 6 (sase) luni de la data primei intrari, cu un document de calatorie valabil si numai in baza unei scrisori de recomandare din partea camerelor de comert sau a altor comitete economice relevante mentionate in Anexa 2 a prezentului Acord. Anexa 2 va fi actualizata in timp util prin note schimbate pe cai diplomatice. Scrisorile de recomandare vor fi eliberate in conformitate cu criteriile prevazute in Anexa 3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Partilor Contractante vor acorda vizele, de regula, in termen de o zi lucratoare.

(2) Cetatenii statelor Partilor Contractante, oameni de afaceri sau reprezentanti ai companiilor comerciale, detinatori ai unui permis de sedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elvetia, Canada, SUA sau Japonia vor putea intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante, in scop de afaceri, fara viza, pentru o perioada de pana la 30 (treizeci) de zile, dar fara sa depaseasca perioada de valabilitate a permisului de sedere.

Articolul 7

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor Partilor Contractante vor acorda, cu avizul autoritatilor competente ale Partilor Contractante, vize de lunga sedere lectorilor, cadrelor didactice, reprezentantilor cultelor religioase care desfasoara activitati pe teritoriile statelor celor doua Parti Contractante in baza unor acorduri bilaterale si/sau programe de schimb in concordanta cu acordurile incheiate intre cele doua state/guverne, precum si pentru corespondentii rezidenti ai mass media. Pentru detinatorii acestui tip de viza, autoritatile competente ale Partilor Contractante vor putea elibera permise de sedere temporara, valabile pentru cel mult 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru perioade similare.

Articolul 8

Partile Contractante vor acorda prioritate procesarii solicitarilor de viza pentru reunificarea familiala.

Articolul 9

(1) Cetatenii statului unei Parti Contractante sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante.

(2) Persoanele care incalca prevederile acestui Acord se vor supune sanctiunilor stabilite de legislatia nationala a Partilor Contractante si procedurile de readmisie.

Articolul 10

Prezentul Acord nu aduce atingere dreptului Partilor Contractante de a refuza intrarea sau sederea, pe teritoriile statelor lor, persoanelor declarate indezirabile, respectiv acelor persoane care nu indeplinesc conditiile de intrare sau sedere.

Articolul 11

Cetatenii statului oricareia dintre Partile Contractante, ale caror documente de calatorie au fost pierdute, deteriorate, distruse ori au disparut pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante, sunt obligati sa prezinte o declaratie la autoritatile competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverinta in acest sens, pe baza careia reprezentanta diplomatica sau consulara a statului ai carui cetateni sunt persoanele in cauza le va elibera un nou document de calatorie. Iesirea de pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante se face pe baza noului document de calatorie si a adeverintei eliberate de catre autoritatile competente, nefiind necesar nici un alt permis.

Articolul 12

Aplicarea prezentului Acord poate fi suspendata temporar, in parte sau in totalitate, de catre oricare dintre Partile Contractante, pentru motive ce tin de ordinea publica, siguranta sau sanatate publica. Partea Contractanta care a initiat suspendarea, respectiv incetarea suspendarii, notifica imediat celeilalte Parti Contractante luarea acestei masuri, in scris, pe cale diplomatica. Suspendarea, respectiv incetarea suspendarii, intra in vigoare de la data primirii notificarii de catre cealalta Parte Contractanta.

Articolul 13

1) In decurs de 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului Acord, Partile Contractante isi vor trimite, reciproc, pe cale diplomatica, specimenele documentelor de calatorie mentionate in Anexa 1, precum si descrierea acestora.

(2) In cazul in care, dupa intrarea in vigoare a prezentului Acord, oricare dintre Partile Contractante modifica documentele de calatorie mentionate in Anexa 1 sau introduce noi documente de calatorie, aceasta va notifica celeilalte Parti Contractante, pe cale diplomatica, cu 30 (treizeci) de zile inainte de punerea lor in circulatie, anexand specimenele, precum si descrierea acestora.

Articolul 14

Partile Contractante isi vor notifica reciproc, pe cai diplomatice, indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului Acord. Prezentul Acord intra in vigoare la data primirii ultimei notificari.

Articolul 15

Prezentul Acord isi poate inceta valabilitatea prin acordul comun al Partilor Contractante sau poate fi denuntat de catre oricare dintre Partile Contractante printr-o nota verbala adresata celeilalte Parti Contractante. In acest caz, Acordul isi inceteaza valabilitatea in cea de-a 60-a zi dupa primirea notificarii.

Semnat la Bucuresti, la 17 februarie 2004, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, turca si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul divergentelor in interpretarea prevederilor acestui Acord, textul in limba engleza prevaleaza.

 

PENTRU GUVERNULROMANIEI

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII TURCIA

Cristian DIACONESCU

Ömer ZEYTINOGLU

Secretar de Stat

Ambasadorul Republicii Turcia la Bucuresti

 

 

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.