Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
UTC

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Emigrarea cetatenilor romani

Pentru alte informatii legate de emigrarea in functie de tara, consultati pagina Emigrare

In conformitate cu dispozitiile art.34 din Hotararea Guvernului nr.94/2006 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobata prin Legea nr.248/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cetatenii romani carora autoritatile statului pe teritoriul caruia se afla le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple in care sa se mentioneze tara de domiciliu.

Cererile tip model 5, pentru eliberarea pasapoartelor simple in care se aplica mentiunea respectiva se pot depune, cand acestia se afla temporar in tara, la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza au avut ultimul domiciliu sau la sediul Directiei Generale de Pasapoarte. Aceste cereri se solutioneaza, dupa caz, de catre serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau de catre Directia Generala de Pasapoarte.

Cetatenii romani carora autoritatile statului pe teritoriul caruia se afla le-au aprobat stabilirea domiciliului se solutioneaza, dupa caz, de catre serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau de catre Directia Generala de Pasapoarte. Acestia pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala autentificata in strainatate de misiunea diplomatica ori oficiul consular, iar cand se afla temporar in tara, de catre notarul public.

Potrivit dispozitiilor art.43 alin.(3) din Legea nr.119/1996 privind actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite la autoritatile straine au putere doveditoare in tara numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane. Hotararile straine privind desfacerea casatoriei trebuie sa fie investite cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca din Romania, prilej cu care va fi clarificat numele ce urmeaza sa-l poarte fostii soti, dupa caz.

In cazul schimbarii numelui, prenumelui sau ambele, in strainatate ca efect al naturalizarii, persoana in cauza trebuie sa procedeze la efectuarea acestor mentiuni la autoritatile romane, dupa cum urmeaza:

In situatia in care solicitantul se gaseste atat in posesia pasaportului emis de autoritatile straine pe noul nume, cat si a actului administrativ (notarial, judecatoresc, dupa caz) prin care s-a aprobat schimbarea numelui si/sau prenumelui in strainatate sunt aplicabile prevederile privind insusirea mentiunilor primite din strainatate de art. 43, alin. (3) teza a-II-a din Legea nr. 119/1996 cu privire la datele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care solicitantul(a) detine numai pasaportul emis de catre autoritatile straine, pe noul nume, fara a fi in posesia actului administrativ (notarial, judecatoresc, dupa caz) de schimbare a numelui si/sau prenumelui in strainatate, sunt aplicabile prevederile art. 4, alin. 2 lit. "b" sau "e" din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice urmand ca solutionarea cererilor sa se faca conform prevederilor din acest act normativ.

Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu in care se aplica mentiunea privind domiciliul in strainatate este de cel mult 90 de zile.

De regula, minorii cu varsta de pana la 14 ani, carora autoritatile statului in care se afla le-au aprobat stabilirea domiciliului in tara respectiva, vor fi inclusi in pasaportul parintilor, iar in cazuri motivate, cu acordul ambilor parinti li se pot elibera pasapoarte individuale.

Minorilor adoptati de cetateni straini sau romani cu domiciliul in strainatate, care isi pastreaza cetatenia romana, li se pot elibera pasapoarte simple in care sa se mentioneze tara de domiciliu. Cererile tip model nr. 7 vor fi depuse de catre parintii adoptivi sau reprezentantul legal serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe raza caruia se afla sediul judecatoriei care a incuviintat adoptia internationala.

Certificatul de nastere al copilului adoptat trebuie sa fie eliberat, dupa caz, de serviciul de stare civila din cadrul primariei de pe raza de domiciliu a acestuia sau a sectorului unde isi are sediul institutia de ocrotire, sub a carei ingrijire s-a aflat.

Dupa solutionarea cererii, pasaportul emis se inmaneaza la ghiseu parintilor adoptivi sau persoanei imputernicite legal, pe baza de semnatura.

Acte necesare privind aplicarea in pasapoartele simple, emise anterior, a mentiunii privind domiciliul in strainatate:

- cerere tip model nr. 5, in 2 exemplare;
- pasaportul model 2001, original si 2 copii de pe pag. 2 - 3;
- certificat de nastere - transcris la starea civila româna pentru cele emise in strainatate (dupa caz), in original si 2 copii;
- certificat de casatorie - transcris la starea civila româna pentru cele emise in strainatate (dupa caz) sau hotarare de divort - recunoscuta de Instanta de Judecata din România (dupa caz), in original si 2 copii;
- dovada din care rezulta aprobarea stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop);
- 3 fotografii color tip pasaport (4,5 cm x 3,5 cm);
- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara ( 32 RON ) si taxa reprezentand costul pasaportului ( 64,2 RON ); Cand cererea pentru eliberarea noului pasaport se depune in strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, taxa consulara va fi achitata in valuta.

Actele necesare eliberarii unui nou pasaport simplu in care se aplica mentiunea privind domiciliul in strainatate:

- cerere tip model nr. 5 in doua exemplare, care se gaseste la sediul birourilor de
pasapoarte si reprezentantele diplomatice sau consulare ale Romaniei din strainatate;
- pasaportul detinut anterior;
- certificat de nastere - transcris la starea civila româna pentru cele emise in strainatate (dupa caz), in original si 2 copii;
- certificat de casatorie - transcris la starea civila româna pentru cele emise in strainatate (dupa caz) sau hotarare de divort - recunoscuta de Instanta de Judecata din România (dupa caz), in original si 2 copii;
- dovada din care rezulta aprobarea stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop), in original si doua copii;
- chitante CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor consulare de emitere a
pasaportului, respectiv taxa consulara ( 32 RON ) si taxa reprezentand costul pasaportului ( 64,2 RON ); Cand cererea pentru eliberarea noului pasaport se depune in strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, taxa consulara va fi achitata in valuta.
- 3 fotografii color tip pasaport (4,5 cm x 3,5 cm).

La ridicarea pasaportului simplu in care s-a mentionat tara de domiciliu in vederea emigrarii , persoanele in cauza vor depune:

- buletinul sau cartea de identitate, dupa caz.

Pentru includerea minorilor in pasapoartele parintilor sau a reprezentantului lor legal, vor fi depuse urmatoarele documente:

- cerere tip model nr. 4, in 2 exemplare;
- certificatul de casatorie al parintilor - transcris la starea civila româna pentru cele emise in strainatate (dupa caz), in original si 2 copii;
- pasapoartele parintilor, in original si 2 copii;
- dovada aprobarii stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop), in original si 2 copii;
- acordul ambilor parinti ori al reprezentantului legal privind includerea minorilor in pasaport, autentificat la notariat sau dat in fata lucratorului de pasapoarte;
- 3 fotografii color tip pasaport (4,5 cm x 3,5 cm);
- certificatul de nastere al minorului in oirginal si 2 copii;

Includerea minorilor in pasaportele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor simple cu mentiunea domiciliului in strainatate este scutita de plata taxelor consulare.
In cazul includerii ulterioare a minorilor in pasaport se vor prezenta si chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea aferente includerii (3 RON – taxa includere, pe numele copilului, 3 RON – taxa inregistrare cerere, pe numele parintelui);

Acte necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple cu mentionarea domiciliului in strainatate, minorilor adoptati:

- cerere tip model nr. 7 completata de parintele adoptiv sau reprezentantul legal;
- certificatul de nastere emis pe numele de familie al parintilor adoptivi, original si copie;
- hotararea judecatoreasca privind incuviintarea adoptiei, ramasa definitiva, original si copie;
- decizia si certificatul de conformitate emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii.

La ridicarea pasaportului simplu, in care s-a aplicat ulterior mentiunea privind domiciliul in strainatate, persoanele in cauza vor depune:

- buletinul sau cartea de identitate, dupa caz.

Actualizat: 14 august 2008

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.