Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
UTC

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Tratat extradare Romania-SUA

Ministrul justitiei, Tudor Chiuariu, si Nicholas F. Taubman, ambasadorul SUA în România au semnat astazi, la Palatul Victoria, Tratatul de extradare între România si Statele Unite ale Americii si Protocolul la Tratatul dintre SUA si România privind asistenta judiciara în materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999.
 
Tratatul de extradare va înlocui, la data intrarii sale în vigoare, actuala Conventie de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat? la Bucuresti, la 23 iulie 1924, si tratatul de amendare al acesteia, semnat în 1936.
 
Tratatul contine dispozi?ii moderne în ceea ce priveste extradarea persoanelor care au savârsit fapte penale, eliminând una din deficientele majore ale conventiei în vigoare – acordarea extradarii pe baza unei liste limitative de infractiuni. Astfel, noul Tratat prevede extradarea pentru orice fapta care întruneste conditiile privind durata minima a pedepsei de cel pu?in un an, precum si extradarea pentru infractiuni savârsite în afara teritoriului statului solicitant. De asemenea, noua procedura de extradare va elimina formalismul excesiv impus de conven?ia în vigoare.
 
Fat? de prevederile articolului 19 alin. 2 din Constitutia României, revizuita, care permite extradarea din România a cetatenilor români, pe baza de conventie internationala, de reciprocitate, în conditiile legii, si de faptul ca legislatia SUA permite, de asemenea, extradarea din SUA a cetatenilor americani, Tratatul prevede ca “extradarea nu va fi refuzata pe motivul cetateniei”. Se înlatura, astfel, înca un obstacol în calea unei cooperari eficiente în lupta împotriva fenomenului criminal transnational. Extradarea reciproca a propriilor cetateni este fireasca între doua state de drept, ale caror sisteme judiciare ofera garantii ca, indiderent de cetatenie, inculpa?ii beneficiaz? de un tratament egal si de un proces echitabil.
 
Extradarea nu se acorda daca persoana în cauza este pasibila de pedeapsa cu moartea în statul solicitant, decât daca acest stat da asigurari ca pedeapsa cu moartea nu va fi aplicata.
 
Tratatul reglementeaza si o procedura simplificata de extradare. În momentul în care persoana solicitata consimte sa fie extradata, nu mai este necesara prezentarea documentelor formale de extradare.
 
Prin semnarea acestui Tratat, România îndeplineste totodata si o obligatie, care îi revine în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a încheia un instrument bilateral armonizat pe deplin cu Acordul de extradare dintre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 25 iunie 2003 (acordul va intra în vigoare dupa aprobarea încheierii acestuia de catre Consiliul UE si ratificarea de catre Senatul SUA ).
 
Dupa semnare, tratatul va fi supus ratificarii Parlamentului României, respectiv Senatului SUA, urmând a intra în vigoare dup? schimbul instrumentelor de ratificare.
 
Protocolul la Tratatul dintre România si Statele Unite ale Americii privind asisten?a judiciar? în materie penal?, introduce forme moderne de asistentt judiciara, recunoscute atât de legislatia româna, cât si de cea americana: transmiterea de informatii privind conturile bancare, echipe comune de ancheta, audierea prin videoconferint?, transmiterea cererilor de asistenta judiciara prin mijloace rapide de comunicare, precum si extinderea categoriilor de autoritati carora li se poate acorda asistenta judiciara.
 
Astfel, pe teritoriile României si al SUA pot fi constituite si functiona echipe comune de anchet?, în scopul facilitarii investigatiilor sau a urm?ririlor penale care implica SUA si unul sau mai statele membre ale UE, atunci când România sau Statele Unite ale Americii considea? necesar.
 
Protocolul va fi supus ratificarii si va intra în vigoare odata cu intrarea în vigoare a Acordului de asistenta judiciara între Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 25 iunie 2003 (acordul va intra în vigoare dupa aprobarea încheierii acestuia de catre Consiliul UE si ratificarea de care Senatul SUA ).
 
La ceremonia de semnare a Tratatului, ministrul justitiei, Tudor Chiuariu, a declarat: Îmi exprim convingerea ca noile instrumente de cooperare semnate astazi, vor consolida si dezvolta parteneriatul care ne leaga de Statele Unite ale Americii si ca în baza acestora, cooperarea judiciara în materie penala se va desfasura, de la data intrarii în vigoare a acestora, dupa reteta moderna pe care tratate încheiate astazi o propune”.

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.