Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
UTC

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Cetatenia romana

Dobandirea cetateniei romane

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 21/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, cetatenia romana se dobandeste prin:

1. nastere;
2. adoptie;
3. acordare la cerere.

In cazul in care se solicita dobandirea cetateniei romane la cerere, persoana interesata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei;

b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman si declara ca nu intreprinde sau sprijina si nici in trecut nu a intreprins si nu a sprijinit actiuni impotriva ordinii de drept ori a sigurantei nationale;

c) a implinit varsta de 18 ani;

d) are asigurate in Romania mijloacele legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;

e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat, in tara sau in strainatate, pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;

f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei si imnul national.

Termenele prevazute la lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in cazul in care solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international ori a investit in Romania sume care depasesc 500.000 Euro.

Daca cetateanul strain sau persoana fara cetatenie, care a solicitat sa i se acorde cetatenia romana se afla in afara teritoriului statului roman o perioada mai mare de 6 luni in cursul unui an, anul respectiv nu se ia in calcul la stabilirea perioadei prevazute la lit. a).

Cererile de dobandire a cetateniei romane se depun direct la Ministerul Justitiei - Biroul cetatenie: Strada Episcop Radu nr. 3, sector 2, Bucuresti , tel: 0040 21 610 60 89.
 

 

Redobandirea cetateniei romane

I. Redobandirea cetateniei romane de catre persoanele care au pierdut cetatenia romana inainte de 22.12.1989 si descendentii lor de gradul II

Actele necesare pentru redobandirea cetateniei romane:

Cerere tip

Lista cu datele personale; formular tip

Declaratia personala din care sa rezulte daca petentul a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane; formular tip; declaratia se autentifica la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Berlin, in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratia personala din care sa rezulte ca petentul nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati; formular tip, declaratia se autentifica la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Berlin, in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratie scrisa personal, la depunerea cererii, din care sa rezulte mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania; aceeasi optiune se face si pentru copiii minori, pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane; formular tip; declaratia se autentifica la Sectia Consulara a Ambasadei Romanei la Berlin in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Cazier judiciar din Romania, in original + 1 copie xerox. Se procura de petent direct de la Sectia de Politie de la ultimul domiciliu din Romania. Actul are o valabilitate de maxim 3 luni de la data emiterii;

Cazier judiciar din strainatate in original + 1 copie xerox; valabil 1 an de la data emiterii; se procura direct de petent de la autoritatile germane de politie;

Traducerea in limba romana, legalizata, a cazierului judiciar din strainatate. Daca traducerea este efectuata de un traducator german autorizat, legalizarea acesteia se realizeaza de catre Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Dovada pierderii cetateniei romane, in original + 2 copii xerox; in lipsa unei astfel de dovezi se poate urma procedura de clarificare a cetateniei prin intermediul Sectiei Consulare(taxa consulara: 30 Euro cerere + 30 Euro eliberare dovada);

Traducerea in limba romana a dovezii privind pierderea cetateniei romane. Se poate efectua si la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii (taxa consulara: 70 Euro). Legalizarea traducerii facuta in Germania de un traducator autorizat se realizeaza la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Acte de stare civila (certificate de nastere, casatorie) in original pentru titulari si ascendenti (parinti, bunici), fosti cetateni romani; legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro);

Sentinta de divort sau certificatul de deces al sotului, dupa caz, in original (pentru persoanele a caror casatorie a fost desfacuta/a incetat prin divort/deces); legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro);

Pasaportul actual al titularului in original; legalizarea copiei se face la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Pasaportul sau cartea de identitate a sotului (doar pentru persoanele casatorite cu cetateni romani) in original; legalizarea copiei se face la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Taxa de cerere: 75 Euro;

Taxa de publicare in Monitorul Oficial: 30 Euro.

Pentru minori:

Certificat de nastere in original; legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro);

Declaratie autentificata de consimtire pentru obtinerea cetateniei romane - pentru minorii de peste 14 ani- formular tip, se obtine de la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratie autentificata a sotilor privind dobandirea cetateniei romane de catre copiii minori (taxa de autentificare: 45 Euro); formular tip, se obtine de la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii; (taxa: 45 Euro);

Observatii:

Apatrizii de origine romana sunt scutiti de taxa de cerere, nu insa de celelalte taxe de legalizari.

Persoanele care au pierdut cetatenia romana inainte de 22.12.1989 din motive neimputabile lor sau a caror localitate de nastere s-a aflat pe teritoriul Romaniei pana in august 1940, sunt scutiti de taxa de cerere. Dovada pierderii neimputabile a cetateniei romane se face cu adeverinta de la Directia Generala de Evidenta a Persoanei sau cu alt document eliberat de o autoritate competenta (de exemplu Primariile, Arhivele statului, etc.)

 sus^


 

II. Redobandirea cetateniei romane de catre persoanele care au pierdut cetatenia romana dupa data de 22.12.1989 si descendentii lor de gradul II

Actele necesare pentru redobandirea cetateniei romane:

Cerere tip,

Lista cu datele personale; formular tip,

Declaratia personala din care sa rezulte daca petentul a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane; formular tip; declaratia se autentifica la Sectia Consulara in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratia personala din care sa rezulte ca petentul nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati; formular tip, se autentifica la Sectia Consulara in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratie scrisa personal, la depunerea cererii, din care sa rezulte mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania; aceeasi optiune se face si pentru copiii minori, pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane; formular tip; se autentifica la Sectia Consulara in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Cazier judiciar din Romania, in original + 1 copie xerox. Se procura direct de petent de la Sectia de Politie de la ultimul domiciliu din Romania. Actul are o valabilitate de maxim 3 luni de la data emiterii;

Cazier judiciar din strainatate in original + 1 copie xerox; valabil 1 an de la data emiterii; se procura direct de petent de la autoritatile germane de politie;

Traducerea in limba romana, legalizata, a cazierului judiciar din strainatate. Legalizarea traducerii facuta in Germania de un traducator autorizat se realizeaza la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Dovada pierderii cetateniei romane, in original + 2 copii sau copia Hotararii de Guvern prin care s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana; in lipsa unei astfel de dovezi se poate face o clarificare a cetateniei prin Sectia Consulara (taxa consulara: 30 Euro cerere + 30 Euro eliberare dovada);

Traducerea in limba romana a dovezii privind pierderea cetateniei romane. Legalizarea traducerii facuta in Germania de un traducator autorizat se realizeaza la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Acte de stare civila (certificate de nastere, casatorie) in original, pentru titulari si ascendenti (parinti, bunici), fosti cetateni romani; legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro); legalizarea traducerilor in limba romana se face la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro).

Sentinta de divort sau certificatul de deces, dupa caz, al sotului in original (pentru persoanele a caror casatorie a fost desfacuta/a incetat prin divort/deces); legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro); legalizarea traducerilor in limba romana se face la Sectia Consulara(taxa de legalizare: 30 Euro).

Pasaportul actual al titularului in original. Legalizarea se face la Sectia Consulara (taxa de legalizare: 30 Euro);

Taxa de cerere: 75 Euro;

Taxa de publicare in Monitorul Oficial: 30 Euro.

Pentru minori:

Certificat de nastere in original; legalizarea copiilor se face la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii, in baza originalului (taxa de legalizare: 30 Euro);

Declaratie autentificata de consimtire pentru obtinerea cetateniei romane pentru minorii de peste 14 ani - formular tip, se obtine de la Sectia Consulara, in momentul depunerii cererii; (taxa de autentificare: 45 Euro);

Declaratie autentificata a sotilor privind dobandirea cetateniei romane de catre copiii minori (taxa de autentificare: 45 Euro); formular tip, se obtine de la Consulat, in momentul depunerii cererii; (taxa: 45 Euro);

Observatii:

Apatrizii de origine romana sunt scutiti de taxa de cerere, nu insa de taxele de legalizare.

sus^

Actualizat: 12 august 2008

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.