Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
Varsovia

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Legea privind taxele consulare

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind taxarea si incasarea taxelor pentru servicii consulare, la misiunile diplomatice sioficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate.
Art. 2. - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3. - (1) Taxele prevazute la art. 2 se incaseaza anticipat, direct in euro, precum si in dolari SUA sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport de cursul de schimb mediu al acestora fata de euro.
             (2) In tarile in care functioneaza piata valutara libera, incasarea taxelor consulare se va face, de regula, in euro sau in dolari SUA.
              (3) Atunci cand in tara de resedinta nu exista cotatii oficiale directe intre euro, dolari SUA si valuta locala, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileste o alta valuta straina convertibila, ca valuta de referinta.
Art. 4. - (1) Cursul de schimb mediu intre euro sau valuta de referinta si valuta locala este fixat prin nota interna.
             (2) Nota interna se emite, la inceputul fiecarei luni si ori de cate ori este necesar, in functie de variatia cursurilor de schimb, de seful sectiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabila pentru toate oficiile din subordine, carora li se trimite o copie.
Art. 5. -(1) Nota interna stabileste raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedenta.
            (2) Atunci cand pe perioada unei luni au loc oscilatii ale cursurilor de schimb menite sa determine variatii mai mari de 10%, seful sectiei consulare sau al oficiului consular emite o noua nota interna de stabilire a cursului de schimb.
            (3) Copia notei interne se afiseaza la sediul oficiului care trebuie sa o aplice, impreuna cu tariful consular.
Art. 6. - (1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se incaseaza, de regula, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plata.
             (2) In cazul in care taxele consulare nu se pot incasa prin instrumente electronice, personalul consular va incasa direct in numerar, pe baza de chitanta cu regim special.
             (3) Autoritatea consulara, atunci cand nu poate incadra activitatea intr-o categorie de servicii consulare prevazute in anexa, adopta solutia cea mai favorabila pentru persoanele interesate.
Art. 7. - (1) Pentru serviciile consulare prestate in regim de urgenta se percepe o taxa suplimentara de 10 euro sau contravaloarea in dolari SUA sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
             (2) Serviciile efectuate imediat sau in cel mult 48 de ore se considera servicii prestate in regim de urgenta.

Art. 8. - (1) Autoritatea consulara elibereaza gratuit acte sau copii de acte, necesare pentru interesul statului, precum si pentru personalul civil si militar al statului, aflat in serviciu in exterior, ramanand in continuare valabile si reglementarile pe aceasta linie, stabilite prin alte dispozitii.
             (2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare urmatoarele servicii:
a) eliberarea certificatului constatator prin care se atesta redobandirea cetateniei romane;
b) eliberarea vizelor acordate functionarilor straini la organizatiile la care Romania este parte;
c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si
membrii de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate;
d) autentificarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru cetatenii romani, precum si pentru persoanele de
origine romana care au cetatenie straina sau statutul de apatrid, a procurilor
speciale prevazute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
            (3) Taxele de viza pot sa fie reduse sau sa nu fie percepute pentru
cetatenii unui stat tert, in baza unui acord referitor la masurile de facilitare a procedurilor de cerere si eliberare a vizei, incheiat intre Comunitatea Europeana si statul tert.
            (4) In cazuri individuale, cu aprobarea sefului sectiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viza poate sa nu fie perceputa sau poate fi redusa, conform legii romane, atunci cand aceasta masura serveste la protejarea intereselor culturale, precum si a intereselor in materie de politica externa sau pentru motive umanitare.
Art. 9. - Sefii sectiilor consulare sau ai oficiilor consulare de cariera pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe baza de cerere scrisa, motivata, persoanele aflate in situatii deosebite si fara posibilitati materiale.
Art. 10. - (1) Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
a) cand serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
b) cand plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
               (2) Taxele consulare prevazute la alin. (1) se restituie din sumele incasate de oficiile consulare cu acelasi titlu.
               (3) Modalitatile de restituire a taxelor incasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si ministrului economiei si finantelor.
Art. 11. - Taxele percepute pentru cererile de viza nu se restituie.
Art. 12. - Taxele consulare prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor mentionate la art. 15 si a contravalorii blanchetelor de pasapoarte, titlurilor de calatorie, colantelor de vize si taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidentiaza separat, constituie venit al bugetului de stat.
Art. 13. - Cuantumul taxelor consulare prevazute in anexa poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si ministrului economiei si finantelor.
Art. 14. - Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 15. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in
totalitate taxele consulare percepute in plus, aferente serviciilor prestate in regim de urgenta, pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii in statul in care a survenit decesul;
c) plata temporara a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare sau persoane din afara acestora, care presteaza astfel de servicii;
d) alte cheltuieli ce apar la indeplinirea indatoririlor prevazute in Statutul Corpului diplomatic si consular si in Conventia de la Viena privind relatiile consulare.
               (2) Angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin.(1) lit.c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfasura in limitele atributiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe
si cu respectarea dispozitiilor legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
              (3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie in valuta, stabilita in cuantum net, la nivelul salariului
prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, ele nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat.
              (4) Pentru munca prestata, persoanele din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie in valuta, stabilita in cuantum net, la nivelul salariului
prevazut pentru functionarul consular principal, la care se adauga taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta.
Art. 16. - Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) si c) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7.
Art. 17. - Taxele consulare prevazute la art. 15 se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
Art. 18. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
                (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art. 3 lit. c), d), e), f) si g), art. 6, art. 7 si Anexa nr. 2 din Ordonanta Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17
din 20 ianuarie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.