Ambasada.ro
toate articolele
2
1
 
Bucuresti
 
UTC

Convertor valutar

Suma
Din
In
Modul oferit de Curs.financiar.ro

Newsletter

 

Guvernul a modificat procedura privind eliberarea pasapoartelor

Prin Hotararea nr. 922/2009 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, Guvernul a modificat procedura privind eliberarea pasapoartelor.

Astfel, potrivit normelor metodologice aprobate de Guvern, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice se depun:
-la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, in sistem de ghiseu unic;
-la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
-in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun:
 -in tara, la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
 -in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Documente necesare:

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, insotite de urmatoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original si in fotocopie;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta prevazut de lege, completate pe numele titularului, in original;
c) pasaportul anterior, daca acesta exista.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se pot depune si de catre reprezentantul legal sau autoritatile medicale romane, in situatia in care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exercitiu. In aceasta situatie, cererile trebuie insotite si de documente privind situatia medicala a titularului pe numele caruia se solicita eliberarea pasaportului simplu, care sa ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritatile medicale romane.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, insotite de documentele mentionate mai sus. La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala.

Eliberarea pasaportului pentru minorii sub 14 ani

Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:
a) ambii parinti;
b) parintele imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte;
c) parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
d) parintele in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
e) unul dintre parinti, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, numai pentru situatiile cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte
f) parintele supravietuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana imputernicita printr-o procura speciala de persoanele prevazute la lit. a), c), d), f) si g).

Cererile formulate de persoanele mentionate mai sus se depun insotite de urmatoarele documente:
a) certificat de nastere al minorului, in original si in fotocopie;
b) document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie;
c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de acestia numai cu acordul:
a) ambilor parinti;
b) parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
c) parintelui in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
d) unui parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, doar in situatiile cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte
e) parintelui supravietuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul casatorit in conditiile legii, fara a mai fi necesar acordul parintilor sau al reprezentantului legal.

In cazul cererilor depuse in strainatate, pentru dovedirea identitatii, solicitantul pasaportului simplu temporar poate prezenta si documente eliberate de autoritatile romane care ii atesta identitatea, expirate de cel mult 6 luni, insotite de declaratia pe propria raspundere ca nu a pierdut cetatenia romana.

Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse in strainatate revine misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei.


Termenele pentru eliberarea pasaportului

Cererile se solutioneaza de autoritatile competente, in termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depasi:
a) 3 zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple, in regim de urgenta, depuse in tara, si in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple temporare;
b) 20 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple depuse in tara;
c) 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
d) 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate

Pasaportul se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate unde a fost depusa cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acestia printr-o procura speciala

Pasapoartele care nu au fost ridicate de titulari de la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor la data programata se pastreaza pentru o perioada de 60 de zile, dupa care se transmit la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantul are domiciliul, pentru a fi luate masuri de anuntare a titularului. Pasapoartele neridicate se pastreaza pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.

Pasapoartele care nu au fost ridicate de titulari de la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor la data programata se pastreaza pentru o perioada de 60 de zile, dupa care se transmit la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantul are domiciliul, pentru a fi luate masuri de anuntare a titularului. Pasapoartele neridicate se pastreaza pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.


Titlu de calatorie, pentru persoanele care nu mai poseda document de calatorie valabil

Titlul de calatorie este documentul care se elibereaza de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda document de calatorie valabil, pentru ca titularul sa isi poata continua calatoria, reglementa sederea pe teritoriul unui stat ori pentru a se intoarce in tara.

Titlul de calatorie se elibereaza numai pentru ca titularul sa se intoarca in tara.

Solutionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de calatorie in cazul pierderii sau furtului documentelor de calatorie este conditionata de prezentarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului.

In cazul declararii furtului pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic sau al pasaportului simplu temporar la cea mai apropiata unitate de politie din strainatate, adeverinta va fi insotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat.

 

Sursa: www.monitoruloficial.ro

     
 
Ambasada    Ambasade in Romania    Ambasadele Romaniei in lume    Legislatie    Contact    Inox
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace www.primespace.ro. Toate drepturile rezervate.